Автоматизация на производствения процес

Проектиране, изграждане и внедряване на системи за автоматизация и визуален контрол на технологични процеси.

About me

Целта на автоматизацията е повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството на продукцията, оптимизация на управлението, премахване на човека от производства, опасни за здравето. Автоматизацията, с изключение на най-простите случаи, изисква комплексен и системен подход към решаване на задачите. Автоматизацията на технологичните процеси в рамките на един производствен процес позволява да се организира основа за внедряване на системи за управление на производството и системи за управление на всяко едно предприятие.

Опита, с който разполагаме е в основните направления:

  • Проектиране и изпълнение на системи за автоматизация, базирани на промишлени контролери;
  • Изработка на софтуер за SCADA системи;
  • Проектиране и изработка на табла в сферата на автоматиката;
  • Изработка на табла за управление на машини;
  • Подмяна на цялостно управление на машини втора употреба или с прекалено старо решение за управление.

Екипът на "ЕТИКА СЕРВИЗ ООД" винаги се стреми да спазва индивидуалния си подход към всеки един клиент, като стремежът е клиента да получи комплексна услуга. Да бъде проекта разработен според нуждите и изискванията, да бъде реализиран с качествени материали, да бъде внедрен и резултатите да са на лице.