Изпълнени проекти

01Автоматично дозиране и смесване на прахообразни материали.
02Автоматично дозиране и смесване на течни материали. Въвеждане на рецепти, автоматични доклади и архив.
03Автоматично дозиране и смесване на материали на линия за производство на козметика. Въвеждане на рецепти, автоматични доклади и архив.
04Автоматизация на управлението на климатични системи и регулиране на влажност в помещенията.
05Автоматични управления на EPS машини, хидравлични и ексцентрик преси.
06Автоматично управление на системи посредством GSM модеми и SMS команди от мобилен телефон. Получаване на SMS известия на мобилния телефон за състоянието на системата.
07Стендове за краен контрол не електроуреди.
08Стендове за контрол на параметрите на електроуреди в лаболаторни условия.
09Управления на машини за леене на алуминий под налягане.
10Автоматично управление на опаковъчни машини.