Извънгаранционно обслужване

Извънгаранционното сервизно обслужване включва отстраняване на неизправности и повреди, извършване на технически ревизии и профилактични прегледи във възможно най-кратък срок.

За осигуряване на висококачествени ремонтни работи, ние разполагаме с персонал, който ежегодно преминава обучения и през периодични вътрешни атестации. Нашите сервизни техници имат на разположение широк набор от специализирана литература и технически документация за всеки един продукт. Следват се ясни алгоритми по диагностициране на проблема и неговото отстраняване, като се стремим това да се извършва в най-кратки срокове.

Предимство на сервизния отдел е бързо реагиране при проблеми, поддържане на голяма и разнообразна складова наличност с резервни части и квалифицирани сервизни специалисти, които осигуряват комплексно обслужване на Вашата апаратура.

За осигуряване на по-широко териториално покритие, "Етика Сервиз" ООД има сервизни бази в градове Шумен, София, Варна и Пловдив които са напълно оборудвани за извършване на ремонтни работи. Стремим се да поддържаме на склад голяма част от резервните части, за да можем бързо да реагираме при възникнала необходимост от подмяна.

Не на последно място, ние сериозно анализираме мнението на нашите клиенти и се стремим да поддържаме високо ниво на обслужване и по отношение на личното впечатление, което остава в тях от нашата фирма.

За да заявите сервиз, моля позвънете на телефоните в нашите офиси, които може да намерите тук

.