Дейности

Оглед на помещението

Това е безплатна услуга, която нашите екипи предлагат, с цел максимално да се запознаят с нуждите на клиента, типа помещение и да предложат най-адекватното решение за монтаж. Също така на този етап се решава от какъв тип климатик има нужда клиента.

Изготвяне на оферта

След специфициране на помещението и направен избор на климатична система, ние изготвяме оферта, която се предоставя на клиента.

Доставка

Доставката на всички климатици, които предлагаме е безплатна за цялата територия на България.

Монтаж

Монтажните дейности включват:

  • Монтиране на външно тяло;
  • Монтиране на вътрешно тяло;
  • Монтиране на тръбно трасе със захранващ кабел и дренажна тръба за отвеждане на конденза;
  • Разпробиване на отвор през стена, за тръбното трасе.

Профилактика

Всяка година е задължителна профилактиката на климатичните системи. По този начин гарантираме на клиентите си, че системата е с необходимите настройки и параметри, гарантиращи добрата й работа.

Сервиз

Извършваме гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички монтирани от нас климатични системи.

гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатични системи