Промишлена климатизация

Промишлената климатизация е важен момент в осигуряването на подходящи условия на труд, както и осигуряване на конкретни параметри на средата при различни производства.

Промишлената климатизация

През годините, екипа на ЕТИКА СЕРВИЗ ООД е изградила редица системи в административни сгради, производствени помещения, складови стопанства. Водещо винаги е осигуряването на подходящ микроклимат във всяка една сграда, според нейното приложение. Оптимална температура, относителна влажност и поток на въздуха.

Във съвременното развитие на съоръженията за климатизация, водещо е да се щади околната среда, да се намали консумацията на електроенергия, да се подобри комфорта на крайния клиент и всичко това с висока надеждност по време на експлоатация.